Team bulding

Với khoảng không gian rộng trên sundeck và khu vực nhà hàng, vô cùng dễ dàng để tổ chức các hoạt động tập thể, vui chơi với các trò chơi nhằm gắn kết đội ngũ