Taichi Class

Tai chi là một môn võ nghệ thuật không cạnh tranh được biết đến với cả kỹ thuật phòng thủ và lợi ích sức khỏe của nó. Như một bài tập, nó bao gồm tập luyện thể chất nhẹ nhàng và kéo dài với chánh niệm. Nó đã được chứng minh là cải thiện sự kiểm soát cân bằng, thể lực và tính linh hoạt.